İleri teknoloji ekipman ile donatılmış laboratuvarlarımız başarımızdaki en önemli etkendir.
Testler çeşitli polietilen plastik malzemeler üzerinde uygulanmakta, sofistike ve öncü teknolojik ekipmanlar kullanılarak hammaddenin kalitesi onaylanmakta, böylelikle üretim zincirinden sevkiyat kalitesine kadar ürün kalitesi garanti edilmektedir.

Pebo’ nun ürünlerindeki yüksek kalite, üretim sürecinde kullanılan doğru oranlarda karıştırılmış hammadde ile de garanti edilmektedir.

Labaratuvar Testleri

TEST ÇEŞİTLERİ HİZMET İÇİN
M.F.I (g/10min) değeri: malzemenin akışkanlığının garantisidir
Yoğunluk (g/cm3) değeri: malzeminin cinsini sertifikalamaktadır
D.S.C. (min) testi: malzeme içindeki yabancı maddeleri belirlemektedir. Örneğin ürün içerisindeki farkli cins plastik malzeme tespiti
O.I.T. (min) testi: oksidasyon dayanımı ve yaşlandırmayı ölçmektedir
PPM testi (ppm) ürün içerisindeki su miktarını ölçmektedir
TGA Carbon Siyah icerigi ve oransal degeri (%)testi Carbon Siyahı oranı ürünlerimiz için UV dayanırlığı ve renk açısından önemlidir. Bu test sayesinde ust ve alt sınır degerlerinde tutulmaktadır
TGA Inorganik malzeme icerigi (%) testi Diğer inorganic malzemelrin ürün içerisinde ihtiva edip etmediğini ölçen bir testtir
FITR Homojenite testi Bu tet sayesinde plastik kökenli olan istenmeyen malzemelerin kontrolunu sağlamaktadır

Labratuvar Ekipmanlarımız

laboratorio-pebo (5)

FTIR CİHAZI

Tesisimize gelen malzemelerin tanımlanması, plastiğin kalite sınıflarına gore ayrıştırılmasında kullanılmaktadır.

laboratorio-pebo (6)

DSC DİFRENSİYAL TARAMA KALORİMETRESİ

Bu cihazımız malzemenin katıdan sıvıya geçtiği sıcaklığı ölçen bir Labratuvar ekipmanıdır. Ekipman sayesinde Erime noktası faz diyagramı, Kristal yapısı, spesifik ısı kapasitesi, oksidative kapasitesi, ayrışma kapasitesi ve uyumluluğunu belirlemektedir.

laboratorio-pebo (7)

KARL FISCHER KALORİMETRESİ

Sevke hazır ürünümüz içerisinde su ihtivası ölçmektedir

laboratorio-pebo (8)

ERİME AKIŞKANLIĞI TESPİT CIHAZI MODULAR LINE

Erimiş olan Thermoplastik Polymerlerin akışkanlıklarını belirlemek için kullanılmaktadır.
ASTM D1238 ve ISO 1133 standardları ile tanımlanmış olan methoddur

laboratorio-pebo (9)

TGA – TERMO GRAVIMETRIK ANALİZİ

Bu cihaz ile birlikte termal analiz yöntemi uygulanarak malzemenin termal stabilitesi ve bileşimi hakkında bilgi elde edilir. Sıcaklık veya zamana karşı ısınma oranını ve çevredeki gaz yayılımını akışını ölçen bir cihazdır…